• Ви знаходитесь тут:

 • Головна
 • Благодійність

Благодійність

ВИТЯГ ІЗ ЗАКОНУ УКРАЇНИ
ПРО БЛАГОДІЙНИЦТВО ТА БЛАГОДІЙНІ
ОРГАНІЗАЦІЇ
(Відомості Верховної Ради України (ВВР),
1997, №46, ст. 292)
(Зі змінами, внесеними згідно із Законами
№ 3091 -III (3091 -14) від 07.03.2002 р., ВВР, 2002 р., № 32, ст. 220, № 2258Л/І (2258-17) від18.05.2010 р., ВВР, 2010 р. , № 29, ст. 392, № 3236Л/І (3236-17) від 19.04.2011 р., ВВР, 2011 р.,№ 42, ст. 435)
Стаття 1. Визначення термінів та понять
У цьому Законі наведені нижче терміни та поняття вживають у такому значенні:
• благодійництво — добровільна безкорислива пожертва фізичних та юридичних осіб у поданні набувачам матеріальної, фінансової, організаційної та іншої благодійної допомоги; специфічними формами благодійництва є меценатство, спонсорство і волонтерська діяльність (абзац другий ст. 1 зі змінами, внесеними згідно із Законом № 3236-УІ (3236-17) від 19.04.2011р.);
Стаття 2. Засади благодійництва та благодійної діяльності
Благодійництво здійснюється на засадах законності, гуманності, спільності інтересів і рівності прав її учасників, гласності, добровільності та самоврядування.
Діяльність благодійників має суспільний характер, що не суперечить їх взаємодії з органами державної влади і не позбавляє права на отримання державної допомоги (частина друга ст. 2 зі змінами, внесеними згідно із Законом № 3091-ІП (3091-14) від 07.03.2002 р.).
Фізичні та юридичні особи можуть займатися благодійництвом самостійно або разом з відповідними благодійними організаціями, зареєстрованими у встановленому законодавством порядку (частина третя ст. 2 зі змінами, внесеними згідно із Законом № 3091-ІП (3091-14) від 07.03.2002 р.).
Стаття 4. Основні напрями благодійництва та благодійної діяльності
Благодійництво здійснюється у таких основних напрямах: п.4.3. сприяння розвитку науки і освіти, реалізації науково-освітніх програм, подання допомоги вчителям, ученим, студентам, учням; сприяння розвитку культури, зокрема реалізації програм національно-культурного розвитку, доступові всіх верств населення, особливо малозабезпечених, до культурних цінностей та художньої творчості;
Стаття 16. Форми здійснення благодійної діяльності суб'єктами благодійництва
Благодійна допомога може подаватися набувачам у вигляді:
 • одноразової фінансової, матеріальної та іншої допомоги;
 • систематичної фінансової, матеріальної та іншої допомоги;
 • фінансування конкретних цільових програм;
 • допомоги на основі договорів (контрактів) про благодійну ді¬яльність;
 • дарування або дозволу на безоплатне (пільгове) використання об'єктів власності;
 • дозволу на використання своєї назви, емблеми, символів;
 • подання безпосередньо допомоги особистою працею, послугами чи передавання результатів особистої творчої діяльності;
 • прийняття на себе витрат з безоплатного, повного або частко¬вого утримання об'єктів благодійництва;
 • інших заходів, не заборонених законом.
Президент України Л. КУЧМА
м. Київ, 16 вересня 1997 р. № 531/97-ВР
Кiлькiсть переглядiв: 405

Коментарi